Záporný úrok na vkladoch? Môže prísť už čoskoro

Podľa analytikov je čas prepisovať doposiaľ platné ekonomické zákony. Doteraz platilo, že vklady v bankách prinášali klientom zhodnotenie. V súčasnosti sa môže stať, že si vytiahnete po rokoch z banky menej peňazí, ako ste do nej vložili. Nemôže za to inflácia ani zle zvolená investícia, ale negatívny úrok.

Vklady vo svete už nie sú zadarmo

Kto očakával, že pokles úrokov na bežných, sporiacich či termínovaných účtoch prakticky na nulu je už konečnou stanicou, bude nepríjemne prekvapený. Za uložené finančné prostriedky v bankách už niektorí klienti platia. Hoci sa to zatiaľ týka len zahraničia, hrozí, že záporné sadzby prídu aj na Slovensko.

„Už 11 rokov nulových sadzieb je bezprecedentných a pred desiatimi rokmi by nikto z nás takú dlhú dobu nepredpokladal,“ hovorí Radoslav Kasík zo spoločnosti Finax. Zvykli sme si a negatívny trend pokračuje. Bavorská stavebná sporiteľňa oznámila účtovanie záporných úrokov zo súm na účtoch presahujúcich 100-tisíc eur. Klientom strháva 0,4 percenta ročne. Od roku 2014 účtuje negatívny úrok zákazníkom so zostatkami nad pol milióna eur tiež malá stavebná sporiteľňa Skatbank. Negatívny úrok je realitou najmä u firemných klientov. Teraz sa však začína dotýkať aj privátnych klientov.

Talianska banka UniCredit tento týždeň oznámila, že pripravuje uvalenie negatívnych úrokových sadzieb na klientov s vyšším objemom vkladov. Podľa šéfa talianskej banky by sa tak malo stať na budúci rok. Bolo by to po prvý krát, kedy by negatívne sadzby na vklady klientov preniesla niektorá veľká banka eurozóny. Mali by sa týkať klientov s depozitmi nad 100 tisíc eur.

„Negatívne úrokové sadzby sa budú na klientov s vysokými vkladmi presúvať stále vo väčšej miere,“ uviedol pre televíznu stanicu BFM Business generálny riaditeľ UniCredit Jean-Pierre Mustier.

„Musíme chrániť najzraniteľnejších, teda drobných, klientov,“ dodal. Čo sa týka skupiny veľkých klientov, banka bude postupovať prípad od prípadu, pričom týmto klientom ponúkne alternatívy“. Je možné, že v prípade prijatia rozhodnutia na koncernovej úrovni, sa záporné sadzby prenesú aj do jednotlivých krajín, kde banková skupina pôsobí.

Prvé negatívne úroky na Slovensku

Ani Slovensko tak nemusí byť výnimkou. Prima banka napríklad koncom septembra vydala ako prvá banka na Slovesku emisiu dlhopisov so záporným výnosom. Dlhopisy v objeme 500 miliónov eur majú splatnosť sedem rokov a výnos -0,096 percenta ročne. Znamená to, že banka vráti investorom menej, ako si od nich požičala. Prečo je to dôležité? Ak si banka dokáže od investorov na finančnom trhu požičať so záporným úrokom, nemá dôvod požičiavať si s kladným úrokom od drobných retailových vkladateľov.

„Nebudem prekvapený, pokiaľ sa aj na Slovensku objavia záporné sadzby na účtoch. Začne to asi tiež pri väčších objemoch a väčších účtoch,“ hovorí R. Kasík. Banky si pritom už aj dnes na bežnom účte účtujú poplatky za služby, výbery aj vedenie účtu a teda istá forma platby za uloženie peňazí v banke už je aktívna i dnes. Záporný úrok bude len kozmetickou zmenou.

„Donedávna platilo, že dlžník veriteľa odmenil úrokom. Ekonomické učebnice však treba prepísať. Záporné úroky, nielen na dlhopisoch, sa stávajú novým normálom. Banky platia klientom za to, aby si od nich požičali a „kasírujú“ ich za vklady. Ide o trhovú reakciu časti bankového sektora, ktorá stratila trpezlivosť znášať všetky náklady politiky negatívnych sadzieb a časť preniesla na klientov,“ hovorí analytik Across Private Investments Jakub Rosa .

Prečo banky zavádzajú negatívny úrok?

„Negatívne úroky sú reakciou na politiku Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá sa snaží znižovaním sadzieb a ďalšími nástrojmi vrátane kvantitatívneho uvoľňovania donútiť banky, aby požičiavali viac firmám,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko

Základné úrokové sadzby ECB sú už záporné veľmi dlho a teda začínajú byť problémom pre samotné banky. „Banky prebytočné rezervy ukladajú v ECB. Majú povinnosť držať nejaké rezervy a problémom je, že dnes za takéto úložky platia. ECB chce demotivovať banky od držania rezerv a prinútiť ich peniaze požičiavať alebo investovať,“ vysvetľuje situáciu R. Kasík.

Dodáva: „banky majú stále väčší problémy zarobiť niekde peniaze a utiahnuť náklady veľkej korporácie. Aj to je dôvod, prečo sme dnes svedkami tlačenia ľudí do investícií, do podielových fondov, kombinovaných vkladov a podobne. Snažia sa znížiť objemy peňazí na účtoch a dostať ich do produktov, na ktorých niečo zarobia a bez rizika, keďže v tomto prípade je presunuté na investora, teda klienta.“

Ďalším logickým krokom je presun vlastných nákladov na klientov. „Finančný sektor iba veľmi postupne a opatrne prenáša tieto sadzby na klientov, čomu sa však, ako sa zdá, už v budúcnosti nebude dať vyhnúť. Je to výsledok politiky ECB. Preto začíname byť svedkami postupnej aplikácie tohto nástroja na trhu. Tento stav je výsledkom nastavenie oficiálnych úrokov a politiky ECB, ktorý vytvára na trhu prebytok likvidity,“ zdôvodňuje negatívne úroky hlavný ekonóm Marek Gábriš z ČSOB.

Banky na Slovensku zatiaľ vyčkávajú

„Na slovenskom bankovom trhu záporné úroky na vkladoch pre konzervatívnosť Slovákov v dohľadnej dobe neočakávame. Bankové domy v regióne budú vyčkávať na výsledok experimentu v Škandinávii a Švajčiarsku. V prípade, že by sa k takémuto kroku odhodlala prvá banka, mohol by nastať lavínový efekt a presun depozít ku konkurencii. Ak by k rovnakým krokom pristúpili aj ostatné banky, nie je vylúčené, že Slováci by držali značnú časť úspor v hotovosti,“ komentuje analytik J. Rosa z Across.

V súčasnosti si analytici ani banky nevedia predstaviť masívne zavedenie negatívneho úroku na účtoch slovenských klientov, aj keď s postupom času nevylučujú ani takúto možnosť.

„Rozhodnutie o zavedení negatívneho úroku bánk vychádza zo situácie na finančných trhoch a z hľadiska banky je pochopiteľné, nie však jednoduché. Banky si to uvedomujú a pristupujú k takémuto rozhodnutiu obozretne . Zavedenie negatívnej sadzby od určitej sumy je možné, nie plošne pre všetkých klientov,“ hovorí Daniela Vlčková z Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

„Nemyslím si, že si niektorá retailová banka trúfne zaviesť negatívne úroky,“ dodáva M. Búlik a zdôvodňuje to aj faktom, že úrokové sadzby na vkladoch a úrokoch musia byť vo vzájomnej symbióze, inak má banka problém. Rovnako si nemyslí, že sa na Slovensku dočkáme bežného nulového úročenia hypoték. Keďže sme však aktuálne v ére rekordne nízkych úrokových sadzieb, logicky je úročenie depozít blízke alebo rovnajúce sa nule.

Avšak aj vzhľadom na to, či negatívny úrok postihne vklady alebo nie, klasické bankové produkty v dohľadnej dobe nebudú zdrojom zisku. „Bankové vklady, sporiace, termínované vklady a účty budú v krátko a strednodobom horizonte s nízkymi úrokovými výnosmi z dlhodobého hľadiska generátormi garantovanej straty ich vkladateľov,“ konštatuje Jozef Beständig, TOP finančný sprostredkovateľ Fincentra.

Negatívny úrok môže mať aj pozitívny efekt

Každá minca má dve strany a platí to aj o negatívnom úroku. Môže pomôcť rozhýbať financie z účtov, kde ich požiera aj tak dosť vysoká inflácia do rizikovejších investícií. „Treba si uvedomiť, že na Slovensku je na to skutočne veľký priestor a nešlo by až o taký zásadný problém, keďže objemy držané v bankách sú nezdravé pre samotných klientov. Toto vynútené vytláčanie peňazí z bánk v zásade nemusí byť u nás ani negatívne. Zvýšenie rizika finančného majetku Slovákov by nám len prospelo,“ hovorí na margo reakcie na negatívny úrok R. Kasík a dodáva:

„Pozitívnym efektom tohto kroku môže byť práve zvýšený záujem o priame i nepriame investície majetných občanov, čo v konečnom dôsledku môže viesť k podpore ekonomiky a dosiahnutiu cieľa, ktorý sleduje ECB zápornými úrokmi. Na druhej strane stojí morálny hazard. Takéto konanie povedie len viac k extrémnemu a skrivenému oceneniu aktív, či už to budú akcie, drahé kovy, dlhopisy alebo nehnuteľnosti.“

Existuje však aj iný scenár a tým je zmena kurzu ECB. „Keďže ECB takpovediac vyčerpala všetky fiškálne nástroje v snahe podporiť rast inflácie a rastu ekonomík EÚ a výrazne nižšie už sadzby nemôžu klesnúť, je len otázkou času, kedy úroky opäť porastú. Rast úrokov však bude plošný v celej eurozóne s podobným vývojom v zvyšných členských štátoch EÚ,“ uvádza optimistickejšiu možnosť M. Búlik.

 

Zdroj : investujeme.sk