Veríte v zázraky kvantitatívneho uvolňovania?

„Pohyby na trhu sú umelé a ničím reálnym nepodložené,“ varuje Mohammed El-Erian zo spoločnosti Allianz, komentujúc situáciu na trhoch, kde očakávajú ešte vyššie tempo nakupovania aktív centrálnymi bankami, pričom táto metóda už nefunguje.

Nedávno sa konali výročné stretnutia Medzinárodného menového fondu ako aj Svetovej banky, na ktorých vrchní predstavitelia týchto inštitúcií diskutovali o vývoji svetovej ekonomiky a o zavedených a plánovaných implementáciách monetárnych nástrojov.

Denník Financial Times cituje El-Eriana, ktorý vraví:

„V skratke, na tomto stretnutí sa vyzdvihli tri hlavné riziká a obavy, ktorým čelí globálna ekonomika:

1. Vyhliadky na vývoj ekonomiky sú, čo sa týka rastu, finančnej stability a zadlženosti, čoraz viac krehkejšie a miernejšie, čo oslabuje prosperitu.

2. Bizarná dynamika implementovania monetárnych nástrojov a ich nevhodná úprava je ako liatie benzínu do ohňa.

3. Potenciálne nebezpečenstvo prevyšuje budúce príležitosti a podkopáva budúci potenciál rastu, ako aj otvorené obchodné systémy trhu a politicky autonómne centrálne banky.

Táto širokospektrálna zmes faktorov zvyšuje úroveň volatility. Na druhú stranu, riziková prémia na trhoch bola v poslednom období pozoruhodne nízka a odtrhnutá od reality, čoho príčinou je prevládajúci krátkodobý horizont na trhoch, nevyvážený dopyt a ponuka a existencia morálneho hazardu.

Tak ako žaby v teplej vode, ktorej teplota sa pomaly zvyšuje až k bodu varu, ani investori zvýšené riziko zatiaľ nepociťujú, pričom ich odhad meniaceho sa prostredia je nesprávny a skreslený.

Známe vzorce správania u investorov vyplývajúce z ich nepozornosti sú ešte viac posilnené predošlými obdobiami, kedy boli intervencie centrálnych bánk efektívne a potláčali finančnú volatilitu. Veľa investorov sa bude zdráhať vystúpiť z trhu ak, alebo skôr keď, začne voda vrieť. Nízka likvidita a skákajúce ceny len zvýšia náklady zmien v zložení portfólií.“

Investori, ktorí nevenujú zvláštnu pozornosť vyhláseniam z víkendového stretnutia tak robia na vlastné riziko.
Jednoducho povedané, ak teraz nakupujete, asi veríte v zázraky. A ako poukazuje Deutsche Bank, značná časť kvantitatívneho uvoľňovania je už zahrnutá v cenách.

Nie je prekvapením, že percentuálna miera kvantitatívneho uvoľňovania zahrnutá v trhoch tento rok až doteraz rástla. To je v súlade s politikou centrálnych bánk, pričom výnosy klesli na minimá po tom, čo sa ukázalo, že ponuka voči nákupom aktív je obmedzená a vzrástli negatívne externality škodiace rastu. Tieto faktory vyvolali zvýšenú pozornosť a diskusie týkajúce sa aktuálnej politiky.

Veríte teda, že kvantitatívne uvoľňovanie prinesie zázrak?

Zdroj: FinancialTimes, Bloomberg