Tri spôsoby na zvýšenie inflácie

Existujú tri spôsoby na opätovné dosiahnutie cieľovej inflácie, ktoré ešte neboli odskúšané. A na základe nových skutočností a správ je dosť možné, že ich v budúcnosti uvidíme v realite.

Vyvolať infláciu môže ďalší spôsob tlačenia peňazí do ekonomiky, ktorý popíšeme nižšie a pochádza z anglickej skratky „helicopter money“, ďalej zvláštne práva čerpania (jednotná menová a účtovná jednotka vydaná MMF, skratka SDR) a zvyšovanie ceny zlata.

Pri „peniazoch rozhádzaných z helikoptér“ ide o to, že vláda cielene vytvára veľký deficit, ktorý pokryje centrálna banka vytlačením ďalších peňazí. Centrálne banky sa snažili pumpovať peniaze do ekonomiky od roku 2008. Problémom ale bolo a stále je, že banky ich nepožičiavajú a domácnosti nemíňajú.

Toto priame tlačenie peňazí vynecháva oproti bežnému kvantitatívnemu uvoľňovaniu jednu zložku. Vlády si jednoducho peniaze požičajú a minú priamo bez toho, aby čakali na banky, kým to spravia za nich. A centrálne banky to potom celé zatiahnu.

Zvláštne práva čerpania (SDR) sú, ako bolo načrtnuté, peniaze vytvorené Medzinárodným menovým fondom (MMF). Jedna z výhod tejto meny je, že iba málo ľudí jej rozumie a neexistuje žiadna politická zodpovednosť. SDR môže fungovať ruka v ruke s „helikoptérovými“ peniazmi.

Ak by vlády chceli míňať viac, ale legislatíva by im to nedovoľovala, MMF im môže poskytnúť SDR a vlády ich môžu míňať nezávisle na tom, čo vraví legislatíva. Dá sa povedať, že MMF je centrálna banka sveta a asi nikto ju nemôže zastaviť.

Zvyšovanie ceny zlata je najjednoduchším spôsobom na dosiahnutie inflácie. Inflácia sa dá definovať jednoducho aj ako vyššia cena zlata v dolároch. Pre vlády to nie je žiaden problém. Fed, americká centrálna banka, by iba vyhlásil, že cena zlata bude napríklad 5 000 dolárov za uncu a na zaistenie fungovania trhu by využil zlato ako aj tlačiareň na peniaze v základni Fort Knox.

Zlato by mohol predávať, keď by dosiahlo cenu 5 050 dolárov za uncu, a kupovať, keď klesne na 4 950 dolárov za uncu. To je 1% pásmo okolo cieľovej ceny 5 000 dolárov za uncu. Fungovanie tohto systému zaistí dané cenové pásmo a využitie fyzického zlata.

Vyššia cena zlata je to isté, ako nižšia hodnota doláru. V tomto novom svete by tak pri cene 5 000 dolárov za uncu zlata stál plyn 10 dolárov za galón či lístok do kina 40 dolárov. Ovplyvnilo by to tak celý trh.

Ak neveríte, že sa to môže stať, pozrite sa kúsok do histórie. V roku 1934 zvýšil prezident Roosevelt cenu zlata o 70% a deflácia okamžite zmizla. Ekonomika sa odrazila od dna tak, ako aj akciový trh. Funguje to.

Takýto je plán. Vládne míňanie, SDR a vyššia cena zlata sú tri veci, ktoré zaistia vyššiu infláciu, ak všetko ostatné zlyhá. Môžu byť zavedené individuálne, ako aj v kombináciách. To sa uvidí v nasledujúcich rokoch.
Ak ste skeptický, môžete sa pozrieť na to, čo vravia tí, ktorí na to majú vplyv.

Adair Turner je vysokopostaveným členom globálneho monetárneho systému. Má titul baróna a je bývalý riaditeľ anglického regulatívneho úradu FSA. V súčasnosti je vedúcim pracovníkom organizácie Georga Sorosa, nazvanej Inštitút nového ekonomického myslenia.

Turner napísal 9. mája 2016 článok s názvom „Helicopters on a Leash“, v ktorom rozoberá monetizáciu dlhu (čo je odborný výraz na priame vládne míňanie, alebo „helicopter money“). Tu je úryvok.

„Význam monetárnych financií je nepopierateľný. Je to politika, ktorá bude vždy poháňať nominálny dopyt, aj keď iné prístupy, ako dlhovo financované fiškálne deficity či negatívne úrokové sadzby, by boli neefektívne. Stačí málo na spôsobenie stimulu, ktorý poženie výsledný produkt či cenovú úroveň vyššie. To by zároveň nemalo odporovať zložitým aspektom implementácie dlhového vládneho míňania.“

Nižšie je zas úryvok z príspevku, ktorý napísal Ben Bernanke (bývalý guvernér Fedu) na tému „helicopter money“ 11. apríla 2016.

„Teoreticky by sa metóda dlhového míňania vlád (helicopter money) mohla ukázať ako celkom užitočná. Jej dobrou vlastnosťou je, že by mala fungovať, aj keď všetky konzervatívnejšie metódy nebudú efektívne, a vládny dlh by bol vysoký.. Fakt, že žiadna normálna vláda by nikdy nehádzala peniaze z oblohy, by nás nemal odradzovať od skúmania logiky tohto experimentu, ktorého autorom je M. Friedman a jeho zmyslom bolo najmä v extrémnych podmienkach ukázať, prečo by vlády nikdy nemali dopustiť defláciu. V realistickejšom poňatí je „hádzanie peňazí z helikoptéry“ typ expanzívnej fiškálnej politiky, teda zvyšovanie vládnych výdajov a znižovanie daní, financovaný trvalým zvýšením objemu peňazí v ekonomike. Aby sme sa držali ďalej od bizarných predstáv, vo zvyšku článku budem túto metódu nazývať fiškálny, priamo peňažne financovaný program.“

Nazývanie peňazí z helikoptéry fiškálnym, priamo-peňažne financovaným programom, je typický spôsob vysokých predstaviteľov na zamaskovanie ich agendy. To je aj dôvodom, prečo sa SDR (či zvláštne práva čerpania) nenazývajú svetovými peniazmi, a prečo sa bežne používa oficiálny názov Fedu – Federal Reserve – a nie americká centrálna banka. Títo predstavitelia tak používajú odborné termíny na zakrytie reálnych programov. To ale až tak nevadí, pretože vidíme, čo tým myslia a čo sa bude diať.

Aký je dôkaz, že výkonní predstavitelia úradov plánujú so začatím tlačenia meny SDR? Nižšie je ďalší úryvok, tentokrát z článku z 25. apríla 2016 od Andrewa Shenga, bývalého riaditeľa Komisie pre cenné papiere a futures kontrakty v Hong Kongu a zároveň profesora na univerzite Tsinghua v Pekingu. Spoluautorom je Xiao Geng. Názov článku je „Ako financovať globálnu refláciu.“

Napísal:

„Rastúca expanzia a úloha meny SDR v súčasnej svetovej finančnej architektúre, zameranej na zefektívňovanie transmisného mechanizmu monetárnej politiky, môže byť dosiahnutá bez väčších problémov. Je to preto, že nárast meny SDR je to isté, čo nárast v súvahe svetovej centrálnej banky (kvantitatívne uvoľňovanie). Centrálne banky by navýšili svoje bilančné sumy investovaním cez MMF vo forme zvýšenej meny SDR, ktorá môže byť takto investovaná do Svetovej banky a ďalších bánk, ktoré sa už samé rozhodnú, na aké verejné statky tieto prostriedky použijú.“

Toto využitie SDR nie je iba teoretické. Čína už vybudovala platformu, ktorá zvýši požičiavanie a obchodovanie s SDR. Na celom svete je to iba druhá platforma svojho druhu. (Prvú platformu by sme našli v MMF).

A na záver, aký existuje dôkaz, že vrchní predstavitelia zvažujú využitie vládnej moci na navýšenie ceny zlata, aby zvýšili infláciu?

Investori sa často domnievajú, že vlády sa skôr snažia cenu zlata znížiť, než zvýšiť. To je pravda v prípade, že vlády chcú znížiť očakávania ohľadom inflácie. No dnes čelia opačnému problému.

Snažia sa odvrátiť očakávania deflácie. A na to neexistuje lepší spôsob, než nechať cenu zlata presvedčivo rásť.

Na globálnej, ako aj národnej úrovni, sme si ukázali, kam inflácia môže smerovať. A nahor ju môžu zaviesť metódy dlhového vládneho míňania, využitie meny SDR a zvyšovanie ceny zlata.

Zdroj: MarketWatch, WSJ