Štyri fázy tímového výkonu

Dynamika tímu má štyri fázy: formovanie, búrlivosť, zladenie a výkon (autor pre ne používa anglické výrazy: forming, storming, norming a performing, pozn. prekl.).

Tím sa najskôr sformuje. Stretnú sa jeho členovia. Každý sa teší na prácu, ktorá ich čaká. Nálada je optimistická. Očakávania výkonu sú vysoké, uskutoční sa z nich však len malá časť.

Nastúpi realita. Vzniknú oblasti nezhôd. Ľudia sa pridajú na niečiu stranu. Slovo začne mať ego. Tím začína vyjednávať a debatovať o cieľoch a spôsoboch ich dosiahnutia, a prehupne sa do búrlivej fázy. Výkon klesá. Nič sa nedosiahne.

Ľudia sa spoznávajú a diskutujú o cieľoch a o tom, čo môže pre ich dosiahnutie urobiť každý jednotlivec. Ľudia sa stotožnia so svojou úlohou v tíme, a ten prechádza do fázy zladenia. Výkonnosť začína stúpať a tím hladko spolupracuje.

Napokon, keď súkolesia fungujú, nastupuje fáza výkonu a až v tejto sa dosahujú skutočné výsledky.

Kľúčom k vysokým výkonom v tíme je harmónia.

V rodine je harmónia kľúčom k spokojným vzťahom. To isté platí v práci.

zdroj: Ako vedú uspešní lídri