Sokratov Test: Než niečo vyslovíte, podrobte to týmto 3 testom

V antickom Grécku (469 – 399 pred našim letopočtom) bol Sokrates široko uznávaný pre svoju múdrosť.

Jedného dňa za ním celý nadšený pribehol jeden z jeho známych a povedal: „Sokrates, vieš čo som práve počul o jednom z tvojich žiakov?“ „Počkaj chvíľu“, odvetil Sokrates. „Predtým, než mi to povieš, chcem, aby si prešiel jedným malým testom. Volá sa Test Troch.“                                                                                                                

„Test Troch?“

„Správne“, pokračoval Sokrates. „Skôr než mi porozprávaš o mojom žiakovi, zastavme sa na chvíľku a otestujme to, čo mi chceš povedať. Prvý test je Pravda. Si si absolútne istý, že to, čo sa mi chystáš povedať, je pravda?“ 

„Nie“, odpovedal muž, „v podstate som to len začul.“ 

„V poriadku“, vraví Sokrates. „Takže ty nevieš, či to je pravda alebo nie. Teraz vyskúšame druhý test. Test dobra. Je to, čo mi chceš povedať o mojom žiakovi, niečo dobré?“

„Nie, práve naopak…“

„Takže“, pokračuje Sokrates, „ty mi chceš o ňom povedať niečo zlé, hoci nie si si istý, či je to pravda?“

Muž len trocha zahanbene pokrčil ramenami.

Sokrates pokračoval, „Ešte stále môžeš uspieť, pretože je tu tretí test. Test užitočnosti. Bude to, čo mi chceš povedať o mojom žiakovi, pre mňa užitočné?“

„Nie, vlastne ani nie…“

„Tak“, skonštatoval Sokrates, „ak to, čo sa mi chystáš povedať nie je ani pravdivé, ani dobré a dokonca ani užitočné, prečo mi to vlastne chceš povedať?“

Muž ostal porazený, zahanbený a nič viac už nepovedal…

Ponaučenie

Nabudúce, keď budete pociťovať potrebu o niekom rozprávať, spýtajte sa najprv seba: Je to pravda? Je to dobré? Je to užitočné?

zdroj: badatel.net