Prepad ku dnu je otázkou času: Centrálne banky lepia diery v trupe lode papierikmi

Odporcovia uvoľnenej menovej politiky sú presvedčení, že každá záchrana trhov a ekonomiky centrálnou bankou, je len predznamenaním hlbšieho prepadu trhov v budúcnosti.

Nedávny prepad trhov nebol spôsobený len koronavírusom. Pandémia, spolu s reštriktívnymi opatreniami vlád, pád cien na burzách len urýchlila a umocnila. Jeff Deist z Mises Institute je presvedčený, že USA je už dlhší čas „chorou“ ekonomikou a že trh na túto skutočnosť skôr či neskôr musí zareagovať.

Deist vidí problém vo vysokom zadlžení Spojených štátov. Celý rad firiem prežíva len vďaka uvoľnenej menovej politike a Washington prichádza o výsadnú pozíciu na politickej mape. Prejavom slabosti americkej ekonomiky boli podľa neho už problémy na trhu repo operácií vlani v septembri. „Máme za sebou desať rokov kvantitatívneho uvoľňovania, ale na trhu chýba likvidita?“ pýta sa Deist.

Dôvody súčasných problémov majú podľa neho korene v roku 1971, kedy prezident Richard Nixon rozhodol o definitívnom opustení takzvaného zlatého štandardu.

„V októbri 1987 šéf Fedu Alan Greenspan povedal, že sa prepad cien akcií z 19. októbra toho roku (známy ako Čierny pondelok) nikdy nebude opakovať. Ako už dnes vieme, táto predikcia sa tak celkom nenaplnila,“ hovorí Deist.

Peniaze, ktoré na trh centrálne banky posielajú, totiž podľa neho nevedú k rastu produktivity, sú to len záplaty na utesnenie pomyselných dier v trupe lode. A čo sa nakoniec stane s loďou, ktorá drží pohromade len silou vôle?

 

Zdroj : openiazoch.zoznam.sk