Naše poslanie a vízia

S týmto sa stanete neporaziteľným.

S týmto sa stanete neporaziteľným.

 

Našou víziou a poslaním je pomôcť ľudom s naplánovaním cieľov, realizáciou akčných krokov, ktoré vedú k dosiahnutiu týchto cieľov, ktoré vedú k personálnemu úspechu jednotlivca, tímu, či spoločnosti.
Ak chcete mať úspech, tak sa musíte vyčleniť zo šedej masy priemernosti, ktorá neplánuje úspech, ale zlyháva pri plánovaní. Dnes začnite nový život, choďte od teraz svojou vlastnou cestou za svojím úspechom. Ak sa povie úspech, väčšina ľudí si predstaví peniaze. Súčasná spoločnosť je silne orientovaná na vonkajšie symboly úspechu – Autá, domy, dovolenky, peniaze…

NAŠA DEFINÍCIA ÚSPECHU JE INÁ. ÚSPECH DEFINUJEME AKO DOSIAHNUTIE HARMÓNIE V PIATICH HODNOTOVÝCH OKRUHOCH:

Úspešný človek je teda podľa nás ten, kto dokáže zarábať veľa peňazí, stará sa o svoje zdravie a kondíciu, rozvíja kvalitné vzťahy s priateľmi, má dostatok kvalitného času na rodinu, neustále na sebe pracuje a vzdeláva sa a robí prácu, ktorá ho napĺňa.

PRE NÁS TEDA ZNAMENÁ ÚSPECH HARMÓNIU V PIATICH HODNOTOVÝCH OBLASTIACH:
  • Peniaze – žijeme v spotrebnom svete a peniaze, či chceme alebo nie, sú dôležité pre kvalitný život, veľmi dobrá informácie je, že sa dajú v dostatočnej miere zarobiť.
  • Povolanie a kariéra – väčšina ľudí pracuje iba kvôli peniazom a práca ako taká ich nenapĺňa a berú ju skôr ako nutné zlo. My im vysvetlíme, že je možné zarábať peniaze v práci, ktorá vás baví a to je práca s ľuďmi.
  • Harmónia rodiny – je pre nás veľmi dôležitá, je to základ spoločnosti a je to vysoká priorita. A keďže väčšina problémov podľa štatistík vyplýva z nedostatku peňazí, snažíme sa tento problém riešiť. Podobne sú pre nás veľmi dôležití priatelia, naši známi, a preto si uvedomujeme, že chvíle, ktoré s nimi chceme prežívať, by mali byť najvyššej možnej kvality. Preto organizujeme rôzne spoločenské a spoločné podujatia.
  • Myslíme si, že ľudia zarábajú podľa toho, aká je hodnota ich hlavy na trhu práce. Preto ak chceme zvyšovať svoj príjem, mali by sme sa snažiť hlavne zvyšovať svoju hodnotu na trhu práce. Treba veľa čítať, navštevovať semináre a školenia, proste neustále na sebe pracovať.
  • Keby ste sa ľudí opýtali, čo je pre nich najdôležitejšie, či zdravie alebo peniaze, tak väčšina by samozrejme odpovedala, že zdravie. Avšak podľa štatistík, ľudia venujú denne 8-10 hodín zarábaniu peňazí a max. 1 hod. zdraviu. Preto podporujeme túto oblasť a organizujeme na mesačnej báze rôzne spoločenské podujatia a podnecujeme ľudí k zdravému stravovaniu a športovaniu.

Ak na tom nezačnete pracovať odo dneška, tak sa vaša situácia nikdy nezmení! Staňte sa spolupracovníkom ROYAL Golden Group

Potom si stanovte vaše ciele v piatich okruhoch a tým urobíte najdôležitejší krok na ceste za vašim úspechom. Definujte ho jasne a konkrétne, vizualizujte ho (nalepte si obrázok), priraďte k nemu jeho finančnú hodnotu a termín, kedy ho chcete dosiahnuť.

Pracujte na sebe dennodenne a tvrdo, viac ako na svojej práci, a potom sa vám zmení život. Ak chcete byť vodcom mnohých spolupracovníkov a ak s nimi chcete vybudovať funkčnú a prosperujúcu firmu, tak vybudujte najprv seba! Základným stavebným kameňom sú vaše ciele a práve začínate žiť prvý deň Vášho nového života…