Moody's varuje, že Deutsche Bank je nebezpečne blízko k tomu, že sa dostane pod svoj "bod insolventnosti"

Moody’s Capital Market Research vydalo začiatkom tohto týždňa temný verdikt nad Deutsche Bank. V správe z prieskumu, ktorú dala dokopy výskumná časť úverovej agentúry „Analytics“, analytici z Moody’s píšu, že Deutsche Bank očakáva, že frekvencia platobnej neschopnosti ostane na jednej z najvyšších úrovní v bankovom sektore, napriek snahám banky o podporenie svojej kapitálovej pozície.

Moody’s v správe uvádza mieru Očakávanej Frekvencie Insolventnosti (EDF), čo je kontinuálna miera úverového rizika spoločnosti. Ročná miera EDF spoločnosti vzrástla z januárových 1,05% na svoje doterajšie maximum 2,85%, ktoré dosiahla 9. februára. Od vtedy sa miera EDF trochu znížila, ale stále ostáva veľmi volatilná, čo odzrkadľuje pretrvávajúce finančné problémy Deutsche Bank. V súčasnosti je miera EDF na úrovni 1,39%, čo je stále podľa Global Banks and S&L Group nad hodnotou optimálnej prahovej hodnoty vykalkulovanej v Moody’s. Optimálny prah, alebo hodnota, pri ktorej by spoločnosti z Global Banks and S&L Group mali byť označené na dodatočné hodnotenie, je 1,22%.

Deutsche Bank je nebezpečne blízko k tomu, že sa dostane pod svoj „Bod Insolventnosti“

Z EDF miery na úrovni 1,39%, si môžeme zobrať dve kľúčové informácie. Po prvé, iba 15% spoločností z Global Banks and S&L majú EDF nad touto úrovňou, čo naznačuje, že v porovnaní so zvyškom svetového bankového sektora je úverové riziko Deutsche relatívne vysoké. Avšak, druhá informácia nám hovorí, že EDF miera Deutsche je len tesne nad nebezpečnou úrovňou, čo znamená, že spoločnosť nečelí bezprostrednému riziku, ale vyžaduje bližšie sledovanie.

Moody’s správa o úverovom riziku Deutsche vraví oveľa viacej o širšom bankovom sektore vo všeobecnosti, nie len o Deutsche. Vlastne, vo svete Global Banks and S&L je 1 323 spoločností a aj napriek rôznym výzvam, ako napríklad nízke alebo záporné úverové sadzby, prísnejšie regulácie a slabý ekonomický rast, iba 15% z nich má zlepšujúce sa úverové riziko (podľa EDF kalkulácie) a iba 21 finančných spoločností v skupine v súčasnosti vykazuje znižujúcu sa EDF krivku. EDF krivky, ktoré porovnávajú riziká platobnej neschopnosti v skupine, sú vo všeobecnosti rastúce.

Avšak, rastúca miera EDF Deutsche hovorí veľa o banke a jej finančnej stabilite, ako vysvetľuje Moody’s:

„Prudký nárast EDF miery Deutsche môže byť porozumené pokiaľ ide o dva hlavné hnacie motory EDF, vplyv trhu (finančné riziko) a volatilita aktív (obchodné riziko). V kontraste s niektorými inými štatistickými modelmi úverových rizík, EDF vychádza zo základného prístupu k úverovým analýzam a dopĺňa ich o informácie z trhu. Študovanie týchto EDF komponentov odhaľuje, že vysoká EDF volatilita Deutsche Bank je primárne spôsobená zvýšením bodu insolventnosti a znížením trhovej hodnoty aktív, čo zvýšilo vplyv spoločnosti na trhu. Vplyv na trhu zhŕňa finančné riziká spoločnosti a je definovaný ako pomer bodu insolventnosti spoločnosti ku jeho trhovej hodnote aktív (vyjadrené v percentách). Obchodný vplyv vyjadruje pohľad investorov do budúcnosti. Zmeny v trhovej hodnote aktív môžu byť vnímané ako kolektívny pohľad investorov na očakávanú ziskovosť spoločnosti: keď rastie trhová hodnota aktív, investori očakávajú nárast budúceho cash flow. Opak nastáva vtedy, keď trhová hodnota aktív klesá, ako je tomu v tomto prípade.“

Riziko Deutsche postupne rástlo od roku 2008 kvôli hromadiacim sa stratám banky a právnym problémom a tak rastúcim finančným a obchodným rizikám.

Vplyv banky na trhu, pomer bodu insolventnosti spoločnosti k jej trhovej hodnote aktív, je 96 percent „čo z nej, podľa danej miery, robí najrizikovejšiu banku.“ Vlastne, špekulatívne pôžičky Deutsche sú nebezpečne blízko k pádu pod súčasný „bod insolventnosti“.

„Od júna 2008 sa trhová hodnota aktív Deutsche znížila o približne 35% z 2,3 biliardy amerických dolárov, na súčasnú hodnotu 1,5 biliardy amerických dolárov, čo ich značne priblížilo k súčasnému bodu insolventnosti, ktorý je 1,4 biliardy. Historicky, pokiaľ trhová hodnota aktív spoločnosti klesne pod bod insolventnosti, je vysoko pravdepodobné, že spoločnosť nebude schopná predať aktíva, alebo získať dodatočný kapitál na platby svojim veriteľom.“

Zdroj: FinancialSense, Marketwatch