Ľudia sa kvôli slabej finančnej gramotnosti dostávajú do problémov

Potvrdzuje to Národná banka Slovenska (NBS), ktorá sa každoročne zaoberá tisíckami podnetov od občanov. Vlani sa napríklad najčastejšie týkali podnety spotrebiteľských úverov poskytovaných nebankovkami.

To, že finančná gramotnosť nie je silnou stránkou Slovákov, potvrdzujú aj pravidelné testovania 15-ročných žiakov na školách. „Výsledky hovoria, že slovenské deti na tom nie sú s finančnou gramotnosťou dobre. U dospelej populácie sa takéto pravidelné testovanie nerobí, hoci existujú nejaké výskumy, ktoré potvrdzujú nízku finančnú gramotnosť aj u dospelých,“priblížila hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová.

NBS sa pravidelne zaoberá sťažnosťami občanov, ktorí majú problém s finančnými inštitúciami aj práve kvôli nedostatočným znalostiam. „Nám sa pri vybavovaní podaní spotrebiteľov a pri výkone dohľadu potvrdzuje, že nízka finančná gramotnosť obyvateľov na Slovensku je častou príčinou problémov, do ktorých sa spotrebitelia dostanú, prípadne dôvodom ich nespokojnosti s finančnou službou,“ potvrdzuje Vráblik Solčányiová.

V súvislosti s úvermi mnohí spotrebitelia podľa vyjadrení NBS stále nerozumejú tomu, ako si porovnať výhodnosť rôznych pôžičiek a čo znamená ukazovateľ ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). „Taktiež nerozumejú anuitnému splácaniu, zloženému úročeniu a málo poznajú svoje práva. V mnohých prípadoch podcenia proces výberu pôžičky a idú do pre seba neúmerného rizika schopnosti splácať. Každý by si mal napríklad uvedomiť, že na splátky pôžičky by mala ísť najviac tretina disponibilného príjmu domácnosti,“ priblížila hovorkyňa NBS.

Slovenský regulátor preto každoročne organizuje viaceré aktivity, ktoré majú prispieť k zlepšeniu finančného vzdelania ľudí. V rámci rôznych prednášok či výstav NBS ročne stretne 3000 študentov. „NBS tento rok odštartovala pravidelné päťminútové relácie zamerané na spotrebiteľské financie, pokračuje v pravidelných workshopoch zameraných na finančnú gramotnosť školákov a študentov, ktoré robí vo svojich priestoroch, vydala celkovo už tri pracovné zošity na podporu finančnej gramotnosti stredoškolákov, ktoré sú distribuované do škôl,“ vymenovala aktivity Vráblik Solčányiová.

Okrem toho plánuje NBS tento rok vydať publikáciu zameranú na podporu finančnej gramotnosti pre seniorov. Taktiež sa národná banka zapája do súťaží o menovej politike pre študentov stredných škôl.

zdroj: info.sk