Jedinečné myslenie

Ako vieme využívať myslenie,keď sa bojíme zrealizovať obsah svojich myšlienok? Máme strach zmeniť zabehnuté situácie, o ktorých si myslíme, že  nám poskytujú pocit istoty. Pritom naša myseľ je tak kreatívna a nápaditá, ale keď sa už rozhodneme vykonať nejakú zmenu, odrazu sa zľakneme. Kde a prečo sa v nás berie tento strach?

Vychádza z nášho myslenia. Naše myslenie je tak úžasné a geniálne, že nám najprv vnukne perfektnú myšlienku, nápad a v vzápätí si ju samo zneguje a presvedčí nás o tom, aby sme radšej zabudli nad nápadom uvažovať a rozvíjať ho. Myslenie je síce geniálne, ale naše strachy a obavy sú silnejšie. Prečo je to tak, a ako sa týchto strachov zbaviť, aby zvíťazila genialita nášho myslenia a myšlienok?

Veľmi jednoducho.

Musíme si veriť, a to aj vtedy, ak nás okolie spochybňuje, prehovára o iných možnostiach riešenia, prípadne zastrašuje. Veriť si, byť si istý tým čo chceme, mať svoj cieľ, víziu a predstavu je výsledkom zdravého, silného a charakterného myslenia. Ak sa začneme spoliehať na vlastný mozog, jeho geniálne nápady a myšlienky, začneme nachádzať vo svojom myslení istotu, bezpečie a vnútornú rovnováhu. Mali by sme v prvom rade veriť svojmu mysleniu, vedieť sa na neho spoľahnúť a nebáť sa nahlas uvažovať a povedať to, o čom sme presvedčení, čo chceme, čo sme vymysleli. Vedieť diskutovať a vyjadriť obsah svojich myšlienok.

Ak veríme vlastnému mysleniu, máme zdravý úsudok, nemáme sa čoho obávať.

Je veľmi smutné, že ľudia sa boja nahlas vyjadrovať, vysloviť svoj vlastný názor, diskutovať. Asi majú na to svoj dôvod. Rozdielnosť nášho myslenia je geniálna a treba ju zapájať a využívať v každodennom dianí. Netreba sa nechať v svojom myslení a konaní utláčať. Či už od partnera, priateľa, rodiny alebo spoločnosti.

Treba odhodiť strach a začať využívať kreativitu myslenia naplno. Naučiť sa načúvať vlastným myšlienkam, čo nám chcú povedať, kam nás vedú a nebáť sa zrealizovať tie najgeniálnejšie myšlienky. Naše myslenie je vo veľkej miere ovplyvnené informáciami, ktoré počas dňa a života vstrebalo a vstrebáva. Treba si vyhodnotiť, ktoré informácie nám budú prospešné, ktoré nie, a začať si vytvárať myšlienky a spôsob myslenia na základe nami vyberaných informácii. Ak skombinujeme správne vyberané informácie s kreativitou nášho myslenia a vytrváme v tom, odrazu zistíme, že naše myslenie sa začína pozitívne meniť. Vyčistí sa od nežiadúcich informácii, negatívnych a deštruktívnych myšlienok, strachu a stresu. Odrazu nám ostane v mysli nekonečný priestor tvorivej a kreatívnej energie. Tento priestor netreba hneď zaplniť novými informáciami a myšlienkami. Treba ho ponechať prázdny, čistý a rozpínať jeho nekonečný priestor.

Myslenie nepozná hranice, nepotrebuje vopred vytýčený priestor. Nebojte sa spoľahnúť na vlastné myslenie, začnite mu naslúchať, starať sa o neho a riadiť sa v prvom rade svojim vlastným myslením. V mnoho prípadoch sa vám to určite oplatí a nebudete sklamaní a znechutení z toho, že ste nerobili tak, ako ste chceli. Myslenie je geniálny neviditeľný mechanizmus, o ktorý sa treba nepretržite starať a rozvíjať jeho kvality.

 

Zdroj : bohatstvomysle.com