Deutsche Bank radí investorom, aby nemali obavy z derivátov banky v hodnote 46 biliónov eur

Aj keď sa na obrovskú derivátovú zápisnú knihu Deutsche Bank prvýkrát poukázalo v roku 2013, až pred týždňom banka JPMorgan pripustila, že tá je najväčším rizikom, ktorému Deutsche Bank čelí. V správe vydanej stratégom JPMorgan, Nikolasom Panigirtzoglom, sa vraví: „Podľa nášho názoru nie je problémom spôsob financovania, ale skôr veľkosť expozície voči derivátovým inštrumentom, u ktorej je väčší predpoklad, že spôsobí v blízkej budúcnosti problémy, ak obavy ohľadom stability Deutsche Bank neutíchnu. To obzvlášť platí ak tieto obavy ešte viac vzrastú až do straty dôvery, čo bude mať na deriváty ešte horší vplyv.“

Pre tých, ktorí nevedia o čo ide, Deutsche Bank má jednu z najväčších derivátových kníh na svete – teda portfólio finančných kontraktov založené na hodnote iných aktív. Ako sa písalo už v roku 2013, toto portfólio vtedy presiahlo hodnotu 75 biliónov dolárov, čo je 20-krát viac než nemecký HDP, no koncom minulého roka spadlo na hodnotu 46 biliónov dolárov. Podľa dát Banky pre medzinárodne vysporiadanie platieb (BIS) to predstavuje 12% z celkovej hodnoty všetkých derivátov existujúcich vo svete (384 biliónov dolárov). V druhom štvrťroku malo táto kniha/portfólio hodnotu 46 biliónov eur.

Analytici banky JPMorgan tieto dáta o veľkosti hodnoty portfólia derivátov potvrdili a zároveň poznamenali, že dáta poskytované BIS sú alternatívnym spôsobom ako merať derivátovú expozíciu. Podľa dát tejto banky mala derivátová expozícia zahraničných bánk voči nemeckým protistranám v prvom štvrťroku tohto roku hodnotu 312 miliárd dolárov.

Aj keď sa téma derivátovej knihy Deutsche Bank otvára vždy, keď začnú ich akcie prepadať, vždy sa zametie pod koberec keďže ide zväčša iba o falošné dohady a cena akcií tak začne opäť stúpať.

Vo svetle najnovších správ spred pár dní, nemecký magazín Bild napísal, že výkonnému riaditeľovi Deutsche Bank, Johnovi Cryanovi, „sa nepodarilo dohodnúť s americkým ministerstvom spravodlivosti“, čo pravdepodobne pošle akcie tejto banky v najbližších dňoch opäť nadol, a tiež to znamená, že do pozornosti sa dostane názor JPMorgan na to, čo je najväčším nebezpečenstvom pre investorov a pre túto najrizikovejšiu banku ohrozujúcu celý bankový systém.

Takže čo sa chystá tento nemecký poskytovateľ úverov, ktorý pred dvoma týždňami vinil špekulantov za pokles ceny akcií na historické minimá, robiť?

Ako povedal hlavný riaditeľ pre riadenie rizík Stuart Lewis pre nemecký magazín Welt am Sonntag v rozhovore zverejnenom v sobotu, vykonávajú preventívne opatrenia týkajúce sa obáv trhu ohľadom obrovskej derivátovej knihy Deutsche Bank.

Ďalej povedal, že Deutsche Bank pokračuje v znižovaní derivátovej expozície, ktorá „nie je taká riziková, ako si investori myslia.“ No, nie iba investori, myslia si to aj iné banky ako JPMorgan, ktorej derivátová expozícia dosahuje hodnotu 53,3 biliónov dolárov.

„Riziká našich derivátových kníh sú neuveriteľne nadhodnotené,“ povedal Lewis. Pokračoval, že aj keď sa zdá byť ich derivátová expozícia vo výške 46 biliónov eur obrovská, ide iba o nominálnu hodnotu kontraktov, pričom čistá expozícia banky je oveľa nižšia a to 41 miliárd eur.

„46 biliónov eur vyzerá ako šokujúce číslo, ale takýto pohľad je zavádzajúci. Reálne riziko je oveľa nižšie,“ poznamenal a dodal, že úroveň rizika knihy Deutsche Bank je porovnateľná s tými v iných investičných bankách. Aj keď je pravda, že po očistení je hodnota derivátov oveľa nižšia, predpokladá sa, že pri stabilnom derivátovom trhu všetky zúčastnené strany operujú bez problémov, no tento predpoklad zlyhá v tom momente, kedy nejaká strana upadne, čo môže mať ešte horšie dôsledky ak podkladové aktívum určitého derivátu slúži ako podklad pre ďalšie deriváty, na čo upozorňovala BIS už v roku 2013.

Ale naspäť k Deutsche Bank, ktorej hlavný riaditeľ riadenia rizík sa snažil upokojiť obavy ohľadom derivátov, keď povedal, že: „Pokúšame sa o vykonávanie menej komplexných obchodov a redukujeme naše derivátové expozície. Časti z nich boli presunuté do iných divízií už pred rokmi.“ Aj keď to je pravda, väčšina expozície ostáva v hlavnej divízii (v ktorej sú uložené aj vklady) a čo je znepokojujúcejšie, môžeme sa len domnievať, prečo nebola táto banka úspešnejšia v redukcii expozície, keďže v porovnaní s ďalšími európskymi bankami je expozícia stále vysoko nadpriemerná.

Tiež sa oplatí zmieniť, že iba pred dvomi mesiacmi, 31. júla, Stuart Lewis v rozhovore pre nemecký Frankfurter Allgemeine povedal presne to isté v článku nazvanom „Nie sme nebezpeční.“

A sľuboval, že obavy z označenia Deutsche Bank ako systematicky najrizikovejšej banky na svete Medzinárodným menovým fondom sú neopodstatnené.

Keď sa opýtali Deutsche Bank, či sú pre bankový systém najväčším rizikom, takto banka odpovedala:

„Určite nie. Iba jedna správa MMF nedávno vyvolala rozruch. Nie sme nebezpeční. Sme veľmi stabilní. Deutsche bank je prostredníkom v každej finančnej oblasti. Sme jednou z najväčších bánk poskytujúcich komplexné služby na svete. A aby to bolo jasné: Naša spoločnosť je stabilná. Bilančná rozvaha je v dobrom stave.“

Keď sa ho ďalej opýtali, či môže dať nejaký príklad, ktorý by to potvrdil, povedal:

„Samozrejme. Pozrite, ako sme kapitalizovali banku od finančnej krízy. Znížili sme hodnotu rizikových aktív o 115 miliárd eur a máme likvidných aktíva o hodnote 220 miliárd eur. Obavy sú pre nás neopodstatnené.“
O dva mesiace neskôr sa ale ukázalo, že obavy boli v skutočnosti opodstatnené.

Keď Wolf Richter poukázal na správu Lewisa, vtipne dodal: „Múdre od neho, že sa nezmienil o obrovskej derivátovej expozícii banky. Je lepšie nechať tému umlčať, než ňou spôsobiť paniku.“

A teraz, iba dva mesiace neskôr, sa táto téma opäť vynára a S. Lewisovi sa nedarí potlačiť obavy z desiatok biliónov dolárov v derivátoch, pričom používa tie isté slová: prosím nevenujte zvýšenú pozornosť poplašným správam; Deutsche bank je v poriadku.

Najväčšou iróniou pre investorov z jeho augustového vyhlásenia je toto: „Dobrou správou je, že to zatiaľ neovplyvní daňového poplatníka; podľa nových bankových regulácií to budú držitelia dlhopisov, ktorí utrpia ako prví.“ Jediným pozitívom je, že podľa najnovších skutočností z predošlých dvoch týždňov je jasné, že toto riziko nehrozí.

Zdroj: MarketOracle, SafeHaven