Čo v skutočnosti hovoria: Rozumiete jazyku finančných odborníkov?

Finančná hantírka. Slovník, ktorému často obyčajný človek nerozumie. Ale ako potom dokáže robiť správne rozhodnutia, ak ten, kto mu má v tom pomôcť, sa vyjadruje ako z iného sveta?

Niektoré vysvetlenia viet trhových expertov môžu pobaviť. Ale najskôr to bude asi smiech cez slzy, veď asi tušíte, kto to nakoniec všetko zaplatí.

Odborník:  Vaše výnosy boli vlani solídne, pretože sme zachovali expozíciu voči akciám.
Vysvetlenie: Akciový trh posilňoval a s portfóliom sme nestihli urobiť žiadnu hlúposť.

Odborník: Vaše portfólio je chránené pre prípad poklesu na akciovom trhu.
Vysvetlenie: V portfóliu máte okrem akcií aj dlhopisy, čo pri troche šťastia znamená, že v čase poklesu cien akcií vám aspoň časť strát vynahradia bondy.

Odborník: Ohľadom vývoja trhu sme opatrne optimistickí.
Vysvetlenie: Nemáme tušenie, čo sa bude diať na trhu, ale dlhodobo akcie posilňujú, tak to snáď bude aj naďalej.

Odborník: Ekonomické fundamenty sú silné.
Vysvetlenie: Nezamestnanosť je nízka a aj ďalšie dáta z ekonomiky sa vyvíjajú, zdá sa, správnym smerom. Ekonomika rastie. Nikto nevie, čo to bude krátkodobo znamenať pre akcie, ale dlhodobo je také prostredie pre firmy, a teda aj pre investorov priaznivé.

Odborník: Priemerný ročný výnos takto zostaveného portfólia v uplynulých piatich rokoch by bol 7%.  Vysvetlenie: Priemerný ročný výnos v nasledujúcich piatich rokoch môže byť akýkoľvek, budúcnosť nikto nepozná.

Odborník: Vidíme príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch, akcií malých hodnotových firiem, na trhu so zlatom a tak ďalej.
Vysvetlenie: Je ideálne, keď budete mať v portfóliu trochu zo všetkého. Nikto nevie, čomu sa ako bude dariť, ale takmer vždy bude na čo poukázať ako na skvelú investíciu. A nebude toľko bolieť, keď naopak niečo iné výrazne oslabí.

Odborník: Portfólio A má vyššie očakávaný výnos ako portfólio B.
Vysvetlenie: Portfólio A je rizikovejšie a pravdepodobne viac akciové. To môže, ale tiež nemusí byť dobré práve pre vás, záleží na vašich očakávaniach, finančných potrebách, cieľoch a ďalších okolnostiach.

Odborník: Tieto fondy sú aktívne riadené.
Vysvetlenie: Niekto je platený za to, že sa snaží odhadnúť, ktorým firmám sa v budúcnosti bude dariť lepšie než ostatným.

Odborník: Predpokladáme, že dôjde k A, B a C a že za následok to bude mať D, E a F.
Vysvetlenie: Možných vyústení akejkoľvek situácie je vo svete vždy viac, celkovo sa teda svet (vrátane finančného) môže vyvíjať v podstate nespočetnými spôsobmi. Konkrétne predpoveď a sebavedome podávaný príbeh predávajú lepšie ako úprimná neistota.

Odborník: Účtujeme si zodpovedajúci poplatok 1,5 % ročne zo spravovaných aktív.
Vysvetlenie: Veľmi pekne ďakujeme, že naše deti môžu študovať na elitných školách. Snáď sa tam naučia zarábať podobne.

 

Zdroj : openiazoch.zoznam.sk