CITÁTY RGG- Láska k rodine je najpevnejší cit...

Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodárne pôsobí na život každého z nás.