CITÁTY RGG 5

VYTRVAJ. PREKVAPÍŠ TÝCH, ČO CHCELI,  ABY SI ZLYHAL.