Chcete byť úspešnejší? Pracujte na týchto 4 kľúčových črtách

Výskum ukázal, že na dosiahnutie lepšieho úspechu a spokojnosti s tým, čo robíte, je potrebných iba niekoľko kvalitatívnych znakov. Prijatie niektorých z týchto charakteristík vám uľahčí dosiahnutie vašich túžob a ambícií a váš pokrok sa tak nikdy neskončí. Každý z nás premýšľa o tom, ako byť lepší a úspešnejší v tom, čo robíme, ale môžeme tieto myšlienky premeniť na skutočnosť? Aj keď úspech vyžaduje ambície, vytrvalosť, trpezlivosť a sebavedomie, niektoré ďalšie vlastnosti sú ešte dôležitejšie.

Podľa amerického výskumu je všetko, čo potrebujete k úspechu niekoľko základných charakteristík, ktoré už možno máte, zatiaľ čo tie zvyšné si môžete osvojiť.

Svedomitosť

Stále viac výskumov potvrdzuje spojenie medzi úspechom a svedomitosťou. Americký inštitút pre duševné zdravie tak potvrdil, že svedomití muži majú nielen vyššie platy, ale že sú s prácou spokojnejší.

Čo to znamená byť svedomitý?

Okrem chodenia do práce na čas si to vyžaduje množstvo opatrnosti, dôkladnosti a starostlivosti aj snahu vykonávať úlohy. Tiež to znamená disciplínu a starostlivé myslenie pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia. Psychológ z Illinois University Brent Roberts pre Business Insider povedal, že svedomití ľudia lepšie organizujú a dosahujú ciele, pretože viac dodržiavajú pravidlá.

Svedomitý človek si nestanoví ciele, ktoré nemôže dosiahnuť, ani termíny, ktoré nemôže splniť, ale bude sa usilovať o realistickejšie ciele. Taký ľudia sa tiež nevzdajú, ak niečo neurobia na prvý krát, ale pokúsia sa nájsť riešenie. Nie je to však dôležité len pre úspech v podnikaní. Paul Tough vo svojej knihe Ako deti uspejú zdôrazňuje, že deti s vysokou svedomitosťou majú lepšie známky, je menej pravdepodobné, že sa zapoja do trestného činu a zostanú dlhšie v manželstve.

Organizovanosť

Organizovanosť je kľúčom k úspechu. Podľa Americkej psychiatrickej organizácie čoraz viac ľudí prežíva stres pri práci, aj keď milujú svoje povolanie. Stres ovplyvňuje naše zdravie a náladu, ale aj našu produktivitu. Dobrá organizácia uľahčuje zvládanie stresových situácií v práci, ktoré spôsobujú priveľa povinností a krátke lehoty, ktoré musíte dodržať.

Ak sa chcete lepšie organizovať, začnite plánovať svoje schôdzky vopred a pripravte si zoznamy, časové rámce a tabuľky, ktoré vám vizuálne uľahčia dodržiavanie termínov. Využite výhody technológií a používajte aplikácie, ktoré vám pomôžu byť rýchlejší a efektívnejší. Niektoré aplikácie vám môžu ušetriť veľa času, takže napríklad môžete čakanie v banke nahradiť online bankingom.

Neporiadok tiež ovplyvňuje kreativitu a spôsobuje stres, pretože sa ťažko pracuje popri hromade papierov, dokumentov, pier a hrnčekov na stole. Výskum Inštitútu neurovedy na Princetonskej univerzite ukázal, že neprehľadný a chaotický pracovný priestor obmedzuje vašu schopnosť sústrediť sa.

Rozhodnosť

Je veľmi dôležité mať túto vlastnosť a byť schopný rýchlo reagovať a robiť rozhodnutia, najmä ak ste v riadiacej pozícii. Musíte byť ochotní riskovať a prevziať zodpovednosť a úspešne viesť tím, s ktorým pracujete. Ak ste „vlažný“ a nerozhodný, nemôžete viesť ani len jedno oddelenie. Niekedy nebudete schopný uspokojiť všetkých svojich kolegov, a to je v poriadku. Pokiaľ ide o veľké rozhodnutia a plnenie obchodných záväzkov, v podnikaní neexistuje priestor na kompromis.

Potvrdzuje to výskum uskutočnený psychológom Carol Dweck zo Stanfordskej univerzity, ktorý vo svojej knihe Thinking: New Psychology of Success tvrdí, že odhodlanie je pre úspech dôležitejšie ako inteligencia a pamäť. Konkrétne vysvetľuje toto tvrdenie tým, že inteligentní ľudia sa často vzdávajú, pretože sa boja neúspechu, zatiaľ čo tí, ktorí sú odhodlaní a vytrvalí, sa tlačia ďalej tým, že tvrdšie pracujú a nevzdávajú sa.

Vynaliezavosť

Pri hľadaní úspechu neexistuje užitočnejšia a dôležitejšia vlastnosť vynaliezavosť. Byť vynaliezavý znamená využiť príležitosť, ktorá k vám príde. Vynaliezavý človek využije všetky vedomosti a kontakty, ktoré má, aby uspel v tom, čo ho zaujíma. Nevzdá sa tvárou v tvár veľkým výzvam, ale nájde spôsob, ako sa s nimi vysporiadať. Nezáleží na tom, aké zdroje majú k dispozícii, urobia to, čo majú a vyťažia maximum. Vynaliezavosť zahŕňa schopnosť myslieť na problém alebo situáciu z iného uhla a vždy sa poučiť z náhodných chýb.

Ľudia, ktorí majú túto vlastnosť, sa tiež starajú o svoje obchodné kontakty a klientov a udržiavajú s nimi dobré vzťahy, pretože si uvedomujú, že sú dôležitým segmentom podnikania. Vynaliezaví ľudia sú veľkými improvizátormi, keď sa stretnú s neočakávaným problémom alebo situáciou. Nebudú prekvapene stáť, ale problém vyriešia a to úspešne.

Preto robte nové rozhodnutia a zmeňte spôsob, akým sa staviate k záväzkom. Začnite tým najjednoduchším krokom - usporiadajte svoje pracovné prostredie a už uvidíte ten rozdiel. Budete sa cítiť lepšie, motivovaný a budete ochotnejší pracovať a spolupracovať s ostatnými. Malými krokmi si môžete osvojiť všetky zvyky potrebné pre úspech, musíte však byť vytrvalí a nevzdávať sa.

 

Zdroj : karierainfo.zoznam.sk