Centrálna Banka Anglicka vie, že problémy s Deutsche Bank a talianskymi bankami ešte nie sú za nami

Môže ale aj nemusí to byť náhoda, ale len niekoľko hodín po tom, čo agentúra Bloomberg oznámila, že v Deutsche Bank zisťovali, či „nesprávne posúdili“ deriváty, hneď na to denník Financial Times napísal, že Centrálna Banka Anglicka sa zaujíma o súčasnú výšku nezabezpečených úverov veľkých britských bánk voči Deutsche Bank a najväčším talianskym bankám, vrátane Monte dei Paschi, zatiaľ čo trhy z tohto prípadu tŕpnu nervozitou, obávajúc sa o zdravie finančného sektora v Európe.

Denník Financial Times poznamenáva, že požiadavka vzišla v posledných týždňoch z regulačného úradu Centrálnej Banky Anglicka, kedy investori rozpredávali Deutsche Bank a Monte dei Paschi, nakoľko obe banky boli predmetom kontroly kvôli ich úrovniam kapitálu. Kontrolné orgány po celom svete sa pokúšajú obmedziť vzťahy medzi veľkými inštitúciami od bankovej krízy v roku 2008, kedy kolaps americkej banky Lehman Brothers a ďalších veľkých skupín ohrozoval celý globálny finančný systém stiahnutím ku dnu.

Kým regulačný úrad pravidelne komunikuje s bankami v súvislosti s nezabezpečenými úvermi, najmä s veriteľmi, ktorí by mohli mať ťažkosti, nedávne intervencie Centrálnej Banky Anglicka sú znamením pokračujúcej nervozity medzi regulačnými orgánmi, že vzájomná prepojenosť najväčších európskych bánk by mohla ohroziť aj inak zdravé skupiny, ak by najslabšiemu článku hrozila kríza.

Niekoľko detailov:

Za normálnych okolností sa výška nezabezpečených úverov voči iným finančným inštitúciám regulačnému orgánu neodhaľuje, pokiaľ nie sú obzvlášť veľké alebo sú súčasťou ročných záťažových testov. Situácia však donútila Centrálnu Banku Anglicka požiadať britské banky o najnovšie čísla takýchto úverov voči ich nemeckým a talianskym súperom, nakoľko sa na trhoch stali terčom útokov. Banky si môžu poskytovať nezabezpečené úvery navzájom, priamo prostredníctvom pôžičiek alebo derivátov, ale nepriame úverovanie, ako je napríklad poskytovanie úverov bankám v problémoch, je taktiež potrebné vziať do úvahy.

Globálne pravidlá určujú maximálne 25 % podiel jednej banky na kapitáli inej banky a o všetkých podieloch nad 10 % musí byť informovaný regulačný úrad. Preto je pre regulačné úrady ťažšie dohliadať na menších podielnikov.

Paul Sharma, ktorý je bývalým regulačným úradníkom a v súčasnosti je konzultantom pre skupinu Alvarez & Marsal povedal, že veľké britské banky sú dnes schopné sledovať svoje nezabezpečené úvery voči problémovým bankám takmer v reálnom čase, ale otrasy na trhu by mohli skomplikovať situáciu. Financial Times ďalej píše, že britské regulačné orgány majú obavy najmä z výšky nákladov na súdne spory, kvôli slabej ziskovosti Deutsche Bank a že množstvo nesplácaných úverov môže mať podobne neblahý dopad aj na talianske banky.

Ako už bolo uvedené skôr, najväčšia nemecká banka stále čelí vážnym pochybnostiam o tom, či bude schopná naliať miliardy eur, na navýšenie kapitálu a drasticky obmedziť náklady, aby posilnila svoju súvahu a naštartovala ziskovosť. Medzi subjekty, ktorým hrozí blokácia kapitálu sú rôzne stredno-východné fondy, ako aj čínski investori.

Za normálnych okolností by podobné správy o zvýšenej aktivite regulačného dohľadu viedli k predajom v ktorejkoľvek banke. Avšak snáď preto, že Deutsche Bank si už prešla peklom počas niekoľkých posledných mesiacov, tieto najnovšie správy nebudú žiadnym šokom pre investorov.

Očakávaná strata banky za posledný štvrťrok je z veľkej časti kvôli očakávaným nákladom na súdne spory a potenciálne vyrovnanie sa s Ministerstvom spravodlivosti. Analytici sa nezhodujú, koľko presne si bude musieť banka pripraviť, ale ich prognózy sa pohybujú od 250 miliónov eur do 1,5 miliardy eur.

Kľúčovým pre plány Deutsche Bank na budovanie kapitálového vankúša bude predaj nemeckej maloobchodnej bankovej divízie – Postbank. Tento plán sa ukázal byť oveľa ťažší, než sa očakávalo a investori chcú poznať najnovšie správy, najmä či výkonní manažéri zmenili svoje zmýšľanie.

Investori budú tiež chcieť vedieť, kedy bude mať banka hotovosť, ktorá sa očakáva z predaja zhruba 20 % podielu v čínskej banke Hua Xia. Obchod za zhruba 4 miliardy dolárov bol oznámený v decembri 2015, ale na výnosy sa čakalo dlhšie, ako boli očakávania výkonných manažérov.

Medzitým, v snahe znížiť náklady, Deutsche Bank podstúpila výrazné prepúšťanie a ako uviedli nedávno, uvažujú o zaplatení bonusov prepusteným zamestnancom inak, ako v hotovosti.

Zdá sa, že tak problémy tejto banky a celého európskeho bankového sektora ešte nie sú za nami.

Zdroj: FinancialTimes, Bloomberg