Blíži sa rally? Ak rozmýšľate nad zlatom, sledujte kroky Fedu

Cena zlata rastie, ak klesajú reálne úrokové sadzby. Čas pre nákup sa blíži.

Dôvod, prečo mnohí investori znížili svoju pozíciu v zlate, bol výhľad, že Fed udrží úrokové sadzby nezmenené a zníži súvahu, čo by určite zvýšilo krátkodobé sadzby. Za takmer štyri mesiace zlato kleslo asi o 10 %.

V polovici augusta dokonca objem krátkych pozícií na trhu so zlatom prekonal objem dlhých pozícií, čo sa stalo prvýkrát od roku 2001, kedy bola cena zlata okolo 275 USD za trójsku uncu. Zároveň ale platí, že maximá short pozícií väčšinou signalizujú cenové dno na trhu a možný obrat. Banky ale počet krátkych pozícií už výrazne obmedzujú. Podobná situácia bola v decembri 2015, kedy cena zlata vytvorila zatiaľ posledné dlhodobé minimum na 1064 USD za uncu. Nasledoval rast o 300 dolárov.

Dá sa teda očakávať rally na trhu so žltým kovom?

Zlato sa obchoduje reverzne k úrokovým sadzbám. Väčšinou, ak úrokové sadzby klesnú, zlato stúpa a ak sa úrokové sadzby zvýšia, zlato klesne. Do hry samozrejme vstupujú aj iné faktory, ako je inflácia, či sila amerického dolára, tie však zohrávajú len malú úlohu. Smerovanie krátkodobých úrokových sadzieb je najdôležitejšie.

Dôvod inverznej korelácie medzi zlatom a úrokovými sadzbami vyplýva z alternatívnych nákladov na držanie zlata, ktoré sú spojené s krátkodobými úrokovými sadzbami. Ide o náklady na príležitosť,  predstavujúce výhody, ktoré investor vynechá kvôli výberu inej alternatívy. Krátkodobé úrokové sadzby musia začať klesať, aby sa skutočné úrokové sadzby začali pohybovať nižšie a cena zlata sa začala pohybovať vyššie. Nominálne úrokové sadzby mínus inflácia sa rovnajú reálnym úrokovým sadzbám. Vzhľadom na skutočnosť, že úrokové sadzby sa môžu prispôsobovať rýchlejšie ako inflácia, nominálne úrokové sadzby sú najdôležitejším motorom reálnych úrokových sadzieb v krátkodobom horizonte.

Krátkodobé úrokové sadzby sú prevažne pod kontrolou Fedu, a podliehajú menovej politike. Čas na nákup zlata nastane vtedy, keď sa očakáva, že Fed začne uťahovať svoju ultrauvoľnenú politiku.Trh v súčasnosti hodnotí na 93 % pravdepodobnosť, že Federálny rezervný fond zvýši úrokové sadzby v septembri. Zvýšenie sadzieb v septembri sa už do ceny premietlo.Trh sa v súčasnosti domnieva, že v decembri existuje viac ako 60 % šanca na ďalšie zvýšenie sadzieb, aj keď po pár týždňoch sklamania z hospodárskych údajov a nestability medzinárodného trhu táto  pravdepodobnosť klesá. Vzhľadom na intenzívnejšie hospodárske spomalenie na medzinárodných trhoch, ako aj v Spojených štátoch, môže byť Fed nútený spomaliť tempo zvyšovania úrokových sadzieb a vzdať sa decembrového zvyšovania. V prípade, že Fed zmení kurz a rozhodne sa držať sadzby nižšie, zlato stúpne, pretože reálne úrokové sadzby by sa podstatne znížili.

Je pravdepodobne príliš skoro na to, aby Fed oznámil, že v decembri nemusí zvýšiť sadzby, a z toho dôvodu je aj príliš skoro na nákup zlata. Sledujte Fed. Ak ekonomika začne spomaľovať alebo začne narastať globálne riziko a ak sa začnú zvyšovať sadzby, znamená to pre zlato rally. Ak k tomu dôjde, rast môže byť výrazný.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk