Baťa nič nedával zadarmo. Mal však dokonalý motivačný plán...

Tomáša Baťu skúsenosti naučili, že ľudia vynakladajú maximálne úsilie len vtedy, keď sami chcú, píše pre pkacademy.eu ekonóm – analytik a predseda občianskeho združenia Urobme to ako Baťa, Ladislav Vozárik.

S menom Baťa má väčšina z nás spojené dve základné charakteristiky. Podnikateľ, ktorý bol nadpriemerne úspešný a podnikateľ, ktorý sa nadpriemerne staral o svojich zamestnancov. Platil im vysoké mzdy, staval domy, poskytoval vzdelávanie a pod.

Lacnejšie topánky, vyššie mzdy

 Aká však bola v tomto ohľade jeho filozofia, napovedá jeho úvodná myšlienka, ktorou nový systém motivácie predstavil svojim spolupracovníkom.

 „Poskytujeme vám účasť na zisku, nie však preto, že by sme cítili potrebu vydať nejaké peniaze medzi ľudí len tak, z dobrého srdca. Týmto krokom sledujeme úplne iné ciele. Pomocou tohto zariadenia chceme ešte viac znížiť výrobné náklady. Chceme docieliť, aby topánky boli ešte lacnejšie a aby robotníci zarábali ešte viac. Myslíme si, že naše výrobky sú ešte vždy drahé a robotnícka mzda nízka.“

 Tento prelomový systém Baťa zaviedol na základe tridsaťročnej skúsenosti, a to, že ľudia vynakladajú maximálne úsilie len vtedy, keď sami chcú. Keď ich k tomu niečo pozitívne  motivuje. A tiež to, že motivátorom číslo jeden je túžba „mať sa lepšie“. Avšak aj to, že na opačnom póle motivácie sú veci zadarmo. Že na milodary si človek rýchlo zvykne a prestane usilovne pracovať a vytvárať hodnoty, ktoré by mal ponúknuť ostatným ako protihodnotu.

Nič nie je zadarmo

 Vo firme Baťa teda aj preto nebolo nič zadarmo. Zamestnanci aj učni si platili za všetko. Napríklad aj za možnosť vzdelávať sa v podnikových inštitúciách. Takto presne vedeli, čo má akú cenu a vedeli posúdiť, či za ňu dostávajú primeranú hodnotu a v opačnom prípade sa mohli dožadovať nápravy. A tiež aj to, že v skutočnosti platia hlavne svojim ďalším spolupracovníkom za služby, ktoré od nich dostávajú. Že si takto navzájom poskytujú prácu.

 Tak sa aj vďaka princípu „nič nie je zadarmo“ spoločne dopracovali k vysokej produktivite práce, ktorej dôsledkom boli v Zlíne nadpriemerné mzdy a zároveň najnižšie životné náklady.

 Podnik tak slúžil ako organizátor tejto „samosprávy práce“, ako to Baťa nazýval. Nič nedával zadarmo, avšak vytváral tie najlepšie príležitosti na rozvoj a využitie potenciálu svojich ľudí a nakoniec aj lepší život.

 

Autor článku

Laco Vozárik - ekonóm, špecialista na miestny a regionálny rozvoj, predseda Urobme to ako Baťa, o. z.