Ako definovať úspech?

Ľudia sa nás často pýtajú, ako dosiahnuť úspech ...

Ak sa povie úspech, väčšina ľudí si predstaví peniaze. Súčasná spoločnosť je silne orientovaná na vonkajšie symboly úspechu – autá, domy, dovolenky, peniaze…

NAŠA DEFINÍCIA ÚSPECHU JE INÁ. ÚSPECH DEFINUJEME AKO DOSIAHNUTIE HARMÓNIE V PIATICH HODNOTOVÝCH OKRUHOCH.

Úspešný človek je podľa nás ten, kto dokáže zarábať veľa peňazí, stará sa o svoje zdravie a kondíciu, rozvíja kvalitné vzťahy s priateľmi, má dostatok voľného času na rodinu, neustále na sebe pracuje, vzdeláva sa a robí to, čo ho napĺňa.

POZRIME SA TEDA SPOLOČNE NA PÄŤ OBLASTÍ, V KTORÝCH BY SME MALI DOSIAHNUŤ HARMÓNIU:

PENIAZE - žijeme v spotrebnom svete a peniaze, či chceme alebo nie, sú dôležité pre kvalitný život. Veľmi dobrá informácia je, že sa dajú v dostatočnej miere zarobiť. 

KARIÉRA - väčšina ľudí pracuje iba kvôli peniazom, ktoré v zamestnaní nezarobia v dostatočnom množstve, práca ich nenapĺňa, a berú ju skôr ako nutné zlo. My im ukážeme, že je možné dobre zarábať a budovať si kariéru podnikaním aj popri práci.

RODINA A PRIATELIArodina je pre nás veľmi dôležitá, je to základ spoločnosti. Podobne sú pre nás veľmi dôležití priatelia a naši známi. Uvedomujeme si, že chvíle, ktoré s nimi chceme prežívať, by mali byť najvyššej možnej kvality. Preto organizujeme rôzne spoločné podujatia.                                                                   

VZDELÁVANIE A SEBAROZVOJ - myslíme si, že ľudia zarábajú podľa toho, aká je hodnota ich hlavy na trhu práce. Preto ak chceme zvyšovať svoj príjem, mali by sme sa snažiť hlavne zvyšovať svoju hodnotu na trhu práce. Treba veľa čítať, navštevovať semináre a školenia, proste neustále na sebe pracovať a vzdelávať sa.

ZDRAVIE A KONDÍCIA - keby ste sa ľudí opýtali, čo je pre nich najdôležitejšie, či zdravie alebo peniaze, tak väčšina by samozrejme odpovedala, že ZDRAVIE. Podľa štatistík sa ľudia venujú denne 8 až 10 hodín zarábaniu peňazí a maximálne 1 hodinu zdraviu. Preto vedieme ľudí k zdravému životnému štýlu - šport, zdravá strava, relax ...

Stanovte si vaše ciele V PIATICH OKRUHOCH a tým urobíte najdôležitejší krok na ceste za vašim úspechom. Definujte ich jasne a konkrétne, vizualizujte ich (nalepte si obrázky), priraďte k ním ich finančnú hodnotu a termín, do kedy ich chcete dosiahnuť.

Pracujte na sebe dennodenne a tvrdo, viac, ako na svojej práci. Potom sa vám zmení život.

Ak chcete byť vodcom mnohých spolupracovníkov a ak s nimi chcete vybudovať funkčnú a prosperujúcu firmu, tak vybudujte najprv seba! Základným stavebným kameňom sú vaše ciele.

AK NA TOM NEZAČNETE PRACOVAŤ IHNEĎ, TAK SA VAŠA SITUÁCIA NIKDY NEZMENÍ!

Spoločnosť ROYAL Golden Group a. s. vám pomôže pri stanovovaní a dosahovaní vašich životných cieľov.

PRÍĎTE SI VYPOČUŤ, AKO ZAČAŤ NA NÁŠ ZLATÝ SEMINÁR.  

Získate informácie, ktoré vám môžu zmeniť život k lepšiemu.

https://youtu.be/RtPFell6ay8

zdroj: ROYAL Golden Group a. s.