Ak nechcete na dôchodku živoriť, mali by ste si sporiť

Demografická krivka je neúprosná. Pôrodnosť na Slovensku dlhodobo klesá a podľa posledných štúdií sa bude pomer seniorov a osôb v produktívnom veku v najbližších dekádach výrazne meniť.

„V roku 2019 pripadali na 1 osobu v seniorskom veku (65+) necelé 4 osoby v produktívnom veku (20-64 rokov). Podľa aktuálnej štúdie Prognóza obyvateľov Slovenska do roku 2060, by sa tento pomer mal znížiť na 2,3 osoby do roku 2040; v roku 2050 na 1,8 osoby a v roku 2060 na asi 1,5 osoby v produktívnom veku na 1 seniora. Približne od druhej polovice 20. rokov by tak mohlo pripadať na 100 narodených viac ako 100 zomretých, pričom do roku 2050 by sa tento pomer mohol dostať na úroveň viac ako 110 zomretých na 100 narodených,“ hovorí RNDr. Branislav Šprocha, PhD. z Prognostického ústavu SAV.

Keďže tento pomer výrazne ovplyvňuje objem povinných odvodov do Sociálnej poisťovne (SP), a teda výšku štátneho dôchodku, z prognózy vyplýva, že pri súčasnom nastavení systému sa bude postupne zhoršovať schopnosť SP vyplácať určitú výšku dôchodkov.

Už v súčasnosti je výška dôchodkov vyplácaných z I. piliera (SP) nepostačujúca. Dôkazom sú výroky dnešných dôchodcov. V čase ich produktívneho veku väčšina z nich nemala možnosť sporiť si na lepší dôchodok v ďalších pilieroch a dnes majú problém dôstojne vyžiť z výšky dôchodku z I. piliera. K 30. 12. 2019 predstavoval priemerný starobný dôchodok vyplácaný na Slovensku 460,39 €, pričom súčasné životné minimum (t. j. suma postačujúca plnoletej osobe na zabezpečenie 1 teplého jedla denne, nevyhnutného ošatenia a prístrešia) na Slovensku je 210,20€.

Prechod z pracovného pomeru na dôchodok je často spojený s výrazným obmedzením mesačného príjmu. Ak je človek zvyknutý na určitý životný štandard, napríklad ísť v lete na dovolenku, môže byť pre neho náročne fungovať bez problémov na penzii z obmedzeného príjmu. Rozhodnutie uzatvoriť si niektorú formu sporenia na dôchodok tak môže byť pre dnešných mladých ľudí jedna z najzodpovednejších vecí, ktorú urobia.

 

Zdroj : openiazoch.zoznam.sk