7 spôsobov ako rapídne zvýšiť hodnotu firmy

Brian Tracy (na obrázku) prezrádza 7 spôsobov, ako dodať obrovskú hodnotu vašej práci, biznisu alebo produktom pre väčší úspech.

Existuje sedem spôsobov, ako vniesť hodnotu do vášho biznisu a do sveta okolo vás. Každý z uvádzaných spôsobov a konceptov je dostatočný k tomu, aby ste sa stali finančne úspešnými. Ak skombinujete tieto spôsoby dohromady, začnete sa vo svojom finančnom živote posúvať dopredu rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým.

1. Čím rýchlejšie, tým lepšie

Prvý spôsob, ako zvýšiť svoju kvalitu, je zvýšenie rýchlosti doručenia tejto kvality ľudom, ktorí sú ochotní za ňu zaplatiť.

Úspešní ľudia vedia, že všetci sú nedočkaví. Pre človeka, ktorý si neuvedomil to, že chce váš produkt alebo službu ešte dnes, platí, že ho už chcel včera. Ľudia si všímajú vzájomný vzťah medzi rýchlosťou a kvalitou vašej ponuky.

Osoba, ktorá dokáže produkt zabezpečiť rýchlo, je považovaná za lepšiu a konkurencieschopnejšiu, ponúkajúc vyšší level kvality, než osoba, ktorá toto všetko robí pomaly.

2. Ponúkajte vyššiu kvalitu

Druhým kľúčom k bohatstvu je ponúkanie vyššej kvality produktu, než je produkt konkurencie, za rovnakú cenu.

A platí, že kvalitou sa myslí všetko, čo klient povie, že ňou je. Manažment celkovej kvality môže byť definovaný ako: „Skúmanie toho, čo váš zákazník chce a následné poskytnutie toho rýchlejšie, než konkurenti.“

Kvalitou sa nemyslí iba dlhšia životnosť či excelentný design. Kvalita závisí predovšetkým na úžitku a uplatnení daného produktu. To, čo definuje kvalitu produktu u zákazníka je práve jeho špeciálna požiadavka, alebo výhoda z používania produktu, ktorú požaduje.

3. Zvýšte hodnotu

Tretí spôsob, ako sa stať bohatým, je pridávanie hodnoty a jedinečnosti do všetkého, čo robíte.

Pamätajte si, ak každý ponúka to isté, prvky takéhoto produktu sa stanú základným minimom alebo
očakávanou normou na trhu. Ak chcete vyniknúť ako osoba alebo výrobca vo všetkom, čo robíte,
musíte vždy pridať ešte niečo naviac. Takto vás alebo vašu ponuku začne zákazník vnímať ako
prvotriednu v porovnaní s ponukou ostatných výrobcov.

Významnosť vášho produktu môžete zvýšiť vylepšením obalu alebo designu. Môžete to urobiť aj
zjednodušením spôsobu používania vašich produktov.

Apple pretransformoval svet počítačov práve zjednodušením ich používania aj pre bežných
používateľov.

4. Zvýšte pohodlie

Štvrtým spôsobom, ako zvýšiť svoje bohatstvo, je zvýšenie komfortu nákupu a používania produktu.
Tisícky fast foodov sú jednoduchým príkladom toho, o koľko viac ľudí je ochotných zaplatiť si za
komfort, a tým pádom nemusia jazdiť cez celé mesto do veľkých obchodov alebo do nákupných
centier.

5. Vylepšite zákaznícke služby

Piatym spôsobom, ako zvýšiť svoju kvalitu a bohatstvo, je vylepšenie zákazníckych služieb. Ľudia
väčšinou konajú emotívne.

Sú ovplyvnení prívetivosťou, priateľskosťou, láskavosťou a ochotou zástupcov zákazníckych služieb.
Mnoho firiem využíva zákaznícke služby ako hlavný zdroj konkurenčnej výhody na rýchlo sa
meniacom trhu.

6. Zmena životného štýlu

Šiesty spôsob na ceste k bohatstvu spočíva v zmene životného štýlu a jeho dopadu na nákup a
správanie spotrebiteľa v danej krajine.

V krajine, z ktorej článok pochádza, je národným trendom zútulňovanie domovov a trávenie viac času
doma. Potreby ľudí mladej generácie sa líšia od potrieb generácií pred nami.

Viac ľudí chce takisto cestovať, chodiť po dovolenkách, a vzniká tak boom v cestovaní, dovolenkových
rezortoch a v ponuke dovolenkových plavieb.

Zmena životného štýlu a demografie môže mať za následok vznik príležitostí, ktoré vám umožnia
ponúkať produkt na jasne definovateľnom trhu, ktorý vám dokáže priniesť bohatstvo v relatívne
krátkom čase.

7. Ponúkajte plánované zľavy

Siedmym kľúčom k bohatstvu je plánované ponúkanie zliav. Toto zahŕňa nachádzanie spôsobov, ako
predať vyšší objem produktu väčšiemu množstvu ľudí pri nižších cenách.

Určite ste už počuli: „ Ak chcete stolovať s vyššou triedou, musíte predávať masám.“

Ako môžete ponúknuť produkt za ešte nižšiu cenu? Ako môžete znížiť náklady na výrobu a pritom ešte
priniesť úsporu zákazníkom?

Ak začnete rozmýšľať o zvyšovaní rýchlosti dodania produktu, zvýšení kvality, pridaní významu každej fáze produkcie, zvýšením komfortu pre vašich zákazníkov, ponúkaní lepších zákazníckych služieb, prispôsobení zmenám životného štýlu a trendov a nachádzaním spôsobov, ako znížiť aktuálne náklady, budete prekvapení z neuveriteľného množstvo nápadov a možností, ktoré existujú okolo vás. A pamätajte si, aj jeden nápad, ktorý môže priniesť benefity zákazníkom takým spôsobom, ktorý nikto iný momentálne neponúka, môže byť pre vás odrazovým mostíkom, ktorým sa odrazíte do sveta finančného úspechu.

Zdroj: Linkedin