13 charakterových a osobnostných čŕt skutočne čestných ľudí

Ak ste sa nad tým ešte nikdy hlbšie nezamýšľali, tak teraz nám určite dáte za pravdu, že čestnosť medzi ľuďmi je stále veľmi dôležitá.

Keď o niekom povieme, že je čestný alebo poctivý, znamená to, že má jasne stanovené morálne zásady, ktorými sa v živote aj bezvýhradne riadi.

Žiaľ zdá sa, že ľudia so silným zmyslom pre čestnosť sa pomaly stávajú ohrozeným druhom.

Našťastie však sem-tam na čestných ľudí predsa len natrafíme a vtedy si môžeme byť takmer istí, že nasledovných trinásť charakterových čŕt majú spoločných.

13 charakterových vlastností čestných ľudí

1. Vážia si čas druhých

Čestní ľudia si vážia svoj vlastný čas a z toho dôvodu si vážia čas aj druhých ľudí. Čestní ľudia si dobre uvedomujú, že všetci máme kopec iných povinností, a preto sa budú snažiť nás nezdržiavať.

No a keď im trochu z nášho času venujeme, je pravdepodobné, že nám za to poďakujú.

2. Slová uznania vyslovia vždy tomu, kto si ich zaslúži

Čestní ľudia si nikdy nenárokujú uznanie za niečo, o čo sa nezaslúžili. Naopak, chcú aby uznanie šlo tomu, komu naozaj patrí.

Ak im napríklad pomôžeme s nejakou prácou, je takmer isté, že spomenú naše meno, čím v očiach druhých získame uznanie.

3. Sú autentickí

Čestní ľudia nemajú žiadnu skrytú tvár a nevedú žiaden dvojitý život. Nikdy ich nepristihneme klamať či podvádzať.

4. Sú čestní vždy

Niekto, kto je naozaj čestný, je čestný za každých okolností.

Takýto človek nemá potrebu klamať a považuje za dôležité, aby všetko, čo chce v živote dosiahnuť, dosiahol čestným spôsobom.

5. Nikdy nikoho nevyužívajú

Čestní ľudia nikdy nebudú patriť k tým, ktorí využívajú niekoho iného. Práve naopak.

Čestní ľudia majú potešenie z toho, keď môžu niekomu pomôcť postaviť sa na vlastné nohy alebo keď niekomu pomôžu pri dosahovaní jeho cieľa.

Pre čestného človeka je nemysliteľné, aby od druhých žiadal nad rámec toho, čo sa patrí.

6. Nikdy sa nehádajú s niekým, kto má iný názor

Ak v rozhovore dôjde ku kolízii názorov, čestní ľudia budú v rozhovore pokračovať diplomatickým spôsobom alebo na odlišný názor nebudú reagovať nijako.

Nikoho nemožno nútiť hádať sa o niečom úplne absurdnom a v prípade čestných ľudí sa nám to nepodarí už vôbec.

Túto vlastnosť môžeme bezpochyby zaradiť medzi úctyhodné charakterové črty čestných ľudí.

7. Čestní ľudia sú vždy a takmer s každým zhovievaví

Čestní ľudia si na druhých všímajú najmä to dobré. Táto ich vlastnosť zrejme pramení z ich presvedčenia, že nie sú sami a na svete musí byť veľa podobne čestných ľudí ako sú oni.

To však tiež znamená, že ak začneme čestných ľudí príliš využívať, vylúčia nás zo svojho okruhu.

8. Vedia okamžite vycítiť, keď sa niekto trápi

Čestní ľudia majú silnú intuíciu, vďaka ktorej vedia rýchlo rozpoznať, že niečo nie je v poriadku. Ak sme na dne, pochopia to na prvý pohľad.

A je dosť možné, že sa naozaj pokúsia urobiť, čo je v ich moci, aby nám pomohli sa z dna odraziť.

9. Každému dôverujú

Čestní ľudia považujú každé jedno naše slovo za pravdu, až kým sa neukáže, že to tak nie je. To zároveň znamená, že neznášajú klamstvá.

Ak ich teda niekedy oklameme, musíme počítať s tým, že nám už asi nikdy nebudú znova veriť.

10. Vždy sa ospravedlnia ako prví

Ak sa čestní ľudia nejakým spôsobom nezachovali k niekomu celkom správne, prídu a ospravedlnia sa ako prví. Naozaj sú takí.

Vedia si priznať svoju chybu, a potom sa vždy snažia uviesť veci do poriadku.

11. Sú skromní

Čestní ľudia si občas neuvedomujú, že si ich druhí veľmi vážia. Konajú mnoho dobra a z toho dôvodu sú aj veľmi žiadaní, no niekedy zabúdajú na to, že to tak je.

Preto by sme im to občas mali pripomenúť.

12. Ak môžu, tak vždy pomôžu

Čestní ľudia vždy pomáhajú druhým. Keď sa dozvedia, že niekomu v živote pomohli, vždy z toho majú veľkú radosť. Dáva to ich životu zmysel.

13. Vždy sú láskaví k niekomu, kto to práve potrebuje

Prejavenie vľúdnosti a láskavosti vie robiť naozaj divy. Keď na niekom vidno, že by potreboval trochu povzbudenia, čestní ľudia mu ho vždy dajú.

Čestní ľudia dokážu zlepšiť deň takmer každému.

Záver

Ak aj Vy patríte medzi čestných ľudí, vďaka vám za to, že vás máme a za všetko čo pre tento svet robíte.

Práve čestní ľudia významne menia spoločnosť k lepšiemu, preto sa prosím nenechajte zlomiť. Ste veľmi dôležití. A ak máte pocit, že na Vás nikto nie je hrdý, tak vedzte, že my sme.

 

Zdroj : silavedomia.sk